Sloupková konstrukce

Sloupkovou konstrukcí nazýváme Two by For  lehký dřevěný skelet realizovaný přímo na stavbě. Stavby v tomto systému jsou tvořeny přímo na stavbě z dřevěných fošen(KVH).

Ve světě nejužívanější systém tvoří z fošny stejné tloušťky, ale různé šířky a délky. Kostru montované dřevostavby tvoří nosná dřevěná konstrukce s vloženou tepelnou izolací (nejčastěji minerální plstí, někdy i ovčí vlnou, celulózou, korkem aj.), případně i s parozábranou.

Skelet se na místě smontuje a opatří oboustranným opláštěním. Skladba sendviče se u jednotlivých staveb liší dle projektu a požadavků zákazníka zejména druhem a tloušťkou tepelné izolace. Nejčastěji se používají desky na bázi dřeva (OSB, MFP) či sádrokarton, zvenčí je užita libovolná fasádní úprava (omítka, dřevěný obklad, přizdívka z lícových cihel atd.).

Je to stavba rychlá a velmi variabilní. Navíc je velmi flexibilní vzhledem k možným dodatečným úpravám.